medycyna komórkowaWspółczesna medycyna dynamicznie się rozwija

Wymyślane są coraz nowocześniejsze metody leczenia wielu schorzeń oraz znajdowane nowe leki. Tymczasem liczba chorych nie maleje, a nawet obserwuje się stały wzrost zachorowań na wybrane rodzaje chorób. Niektóre schorzenia stały się tak powszechne, że zyskały miano chorób cywilizacyjnych.

Medycyna komórkowa

Medycyna komórkowa stara się odpowiedzieć na wyzwania współczesności, sięgając do najmniejszej jednostki funkcjonalnej tworzącej ciało człowieka. Każdy ludzki organizm składa się z wielu milionów komórek, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują odpowiedniej ilości substancji odżywczych i tlenu. Dieta współczesnego człowieka uboga jest w naturalne makro i mikroelementy, które mogłyby w sposób wystarczający odżywić komórkę. Większość chorób powstaje właśnie z powodu złego odżywienia komórek, które zaczynają chorować. Złe funkcjonowanie wielu komórek w ramach jednego organu skutkuje jego chorobą.

medycyna komórkowa

Prawidłowe odżywieniu komórek

Wiele współczesnych schorzeń ma swoją przyczynę w nieprawidłowym odżywieniu komórek budujących dany organ. Dlatego w postępowaniu medycznym powinno się zwracać większą uwagę na podawanie odpowiednich preparatów uzupełniających niedobory makro i mikroelementów, a także witamin i innych składników odżywczych.

Przeczytaj więcej

Jeżeli zainteresował Cię temat medycyny komórkowej to zapraszam do konsultacji.
Medycyna Komórkowa – Profilaktyczna Edukacja Zdrowia
Konsultant d/s Medycyny Komórkowej
Nr telefonu: +48 793 384 641
www.edukacja-zdrowia.com/medycyna-komorkowa