przedszkole Białołęka

Opieka terapeutyczna dla dzieci 

Kompleksowa opieka terapeutyczna dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, realizacja podstawy programowej, bogata oferta terapii wspomagających, a także grupa wsparcia dla rodziców – to wszystko oferuje przedszkole Kamyk Zielony. Idealne miejsce dla dzieci od 0 do 5 lat ,a także z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

Przedszkole terapeutyczne to praca zindywidualizowana, dopasowana do możliwości dziecka. Zakłada ona, oprócz realizacji podstawy programowej wychowania w przedszkolu, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Najlepsze przedszkola w Białołęce

Przedszkole Terapeutyczne w Białołęce przeznaczone jest dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD oraz różnymi dysfunkcjami. Wielospecjalistyczne i indywidualne podejście do dziecka gwarantuje jego rozwój. Zajęcia grupowe i indywidualne w przedszkolu terapeutycznym zapewnia wielokierunkową stymulacje rozwoju dziecka.

przedszkole Białołęka

Różnorodne zajęcia rozwijające dzieci

Przedszkole Kamyk Zielony to różnorodne metody pracy, m.in. metoda BOBATH, W. Sherborn, Johansen IAS czy biofeedback QEEG. Przedszkole terapeutyczne w Białołęce oferuje całodniową opiekę pedagogiczną, zajęcia grupowe z logopedą, zajęcia grupowe z psychologiem, zajęcia grupowe na basenie, zajęcia plastyczne – ceramika, zajęcia muzyczne.
Zapraszamy na zapisy www.kamykzielony.waw.pl

dzieci z przedszkola